Søsportens Sikkerhedsråd

Søsportens Sikkerhedsråd består af en formand udpeget af Søfartsstyrelsen og medlemmer, der udpeges af en række myndigheder og organisationer.