Rådets medlemmer

Søsportens Sikkerhedsråd består af en formand udpeget af Søfartsstyrelsen og medlemmer, der udpeges af de anførte myndigheder og organisationer.

Medlem/repræsenteret ved:

  

Søfartsstyrelsen

Jan Thorn, formand​ for Søsportens Sikkerhedsråd

 

Forsvarsministeriet

Dennis Virkelyst

 

Værnsfælles Forsvarskommando (VFK)

Jan Birk Hansen

 

​​​Rigspolitiet​

Jesper Schjellerup​

 

Geodatastyrelsen

Jacob Therp Christensen 

 

NaturErhvervsstyrelsen

John Poulsen

 

Søfartens Ledere

Vakant

 

Danmarks Rederiforening​

Søren Enemark

 

Forsikring og Pension

Anja Linstrup Sørensen

  

Helsingør Beredskab

Jesper Ingeman-Petersen

 

Skibs- og Bådebyggerierne​s Arbejdsgiverforening

Stig Bløchner, Winner Optimist A/S

 

Dansk Sejlunion 

Christian Lerche

  

Danmarks Jægerforbund​

John Friborg

  

Danmarks Sportsfiskerforbund

Arne Lauritzen

 

Dansk Forening for Rosport​

Laurits Rauer Nielsen

 

Dansk Amatørfiskerforening

Flemming Hørsted

 

Dansk Fritidsfiskerforbund

Bruno Müller

 

Dansk Kano og Kajakforbund

Jeppe Jørgensen


Danmarks Motor Union

Michael Lynggaard

  

Dansk Sportsdykker Forbund

Kjeld Lau Petersen

 

Dansk Søredningsselskab

Steen Wintlev-Jensen

  

Danske Tursejlere 

Sune Abelgren Olsen

         

Dansk Vandskiforbund

Frank Tengberg-Hansen

 

Foreningen til Langtursejladsens Fremme, FTLF​

Kim Bork Mathiesen      

   

Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, FLID​

Jesper Højenvang

 

Havkajaksamrå​det​​

​Søren Andkjær

 

Kanosamrå​det​​

Jacob C. Flintholm

 

Sup & Surf Danmark

Michael Lindberg