Uddannelse

Søsportens Sikkerhedsråd anbefaler, at man tager en fritidssejleruddannelse inden man sejler ud, da de giver en grundlæggende viden om navigation, søvejsregler, farvandsafmærkning m.m.

Hvis du ønsker at tage et duelighedsbevis eller speedbådskørekort, skal du kontakte din lokale sejlklub, eller sejlerskole.

Speedbådsbevis

​Ifølge speedbådsførerbekendtgørelsen skal føreren (den der til en hver tid har hånden på ratet) af planende fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 m have det, der populært kaldes et speedbådskørekort.

Har du en teoretisk og praktisk duelighedsprøve, dækker det et speedbådskørekort. Du skal være 16 år eller derover for at måtte føre en speedbåd, og kørekortet skal medbringes under sejlads.

Duelighedsbevis

Duelighedsbeviset er en grundlæggende teoretisk og praktisk uddannelse, du bør tage, før du begynder at sejle. Uddannelsen består af to dele – en teoretisk og en praktisk prøve. Begge dele beskæftiger sig med de grundlæggende ting, du skal kunne, inden du sejler ud af havnen første gang.

Duelighedsprøven kan tages ved sejler- og aftenskoler samt i sejlklubber.  
Duelighedsbeviset giver også ret til at føre speedbåd. Det vil sige, at du ikke behøver at tage et speedbådskørekort.

Hvis du har taget et speedbådskørekort og ønsker at bygge videre med et duelighedsbevis, er der ikke krav til praktisk eksamen ifm. duelighedskurset.

Duelighedsbeviset er i flere lande blevet et krav for at begive sig på vandet, ligesom at flere bådudlejningsfirmaer kræver det af lejere.

Yachtskipper 1 og 3

Hvis du skal sejle et fritidsfartøj med en skroglængde på 15 meter og op til 24 meter, skal du have et yachtskipperskipper 3 certifikat eller yachtskipperskipper 1 certifikat.
Yachtskipperuddannelserne er delt op i to: Yachtskipper af 3. grad dækker sejlads på Nordeuropæiske farvande.  Yachtskipper af 1. grad dækker sejlads på alle have.

Rigtig mange lystsejlere vælger at tage en yachtskipperuddannelse blot for at udvide sin vidensbank om sejlads og sømandsskab. 

Skal man sejle et fritidsfartøj med en skroglængde på 15 meter og op til 24 meter skal du udover din eksamen have et sønæringsbevis.

Vandscooterbevis

1. januar 2018 blev det indført at, føreren af en vandscooter skal have et vandscooterbevis. Det får man ved at bestå en vandscooterprøve.

Den består af teoretiske elementer omfattende søvejsregler, farvandsafmærkninger og godt sømandsskab og en praktisk del som skal gennemføres på en vandscooter. I den praktiske prøve indgår  manøvrer med høj fart, selvredning og makkerredning.

Det er ikke tilladt at sejle vandscooter i "natura 2000" områder. Du kan orientere dig om hvor det er via linket nederst på siden.

 

SRC bevis til VHF radio

VHF-radioen (Very High Frequency) er det bedste kommunikationsmiddel på vandet, idet du med en VHF-radio er i stand til hurtigt at kunne komme i kontakt med land og/eller andre skibe.
En moderne VHF-radio er udstyret med det, der hedder DSC (Digital Selective Call).

Hvis man vil bruge sin VHF-radio, kræver dette en speciel uddannelse, hvor man kan erhverve et såkaldt SRC-bevis (Short Range Certificate). 
SRC-beviset kan tages hos diverse sejlerskoler og som aftenkursus.